Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim - Witamy!

Historia szkoły

"W dniach 16 czerwca 2007 roku szkoła obchodziła swój jubileusz 90- lecia powstania 1917-2007. Okrągła rocznica stała się pretekstem do zjazdu absolwentów i powołania Stowarzyszenia "Ad Astra" zrzeszającego absolwentów i przyjaciół szkoły.

Czytaj więcej: Historia szkoły

Dyrekcja

 
Dyrektor szkoły
mgr Alicja Gąbka

 
Wicedyrektor szkoły
mgr Beata Góra


Dyrektorzy

Funkcję dyrektora w poszczególnych latach pełnili (w porządku chronologicznym):

Lp.Imię i NazwiskoLata sprawowania funkcji
1 Józef Dołęgowski 1917/18
2 Włodzimierz Włodarski 1918/19 - 1919/20
3 Stanisław Lubicz Majewski 1920/21 - 1922/23
4 Bolesław Dębiński 1923/24 - 1926/27
5 Stanisław Jaworski 1927/28 - 1928/29
6 Kazimierz Bogusławlewicz 1929/30
7 Stefan Wlekliński 1930/31 - 1932/33
8 Wacław Gacki 1933/34 - 1934/35
9 Stanisław Woźniakowski 1935/36 - 1936/37
10 Józef Majka 1937/38 - 1939
11 Eugeniusz Gołębiowski 1944/45 - I semestr
12 Jan Świtluk 1944/45 - II semestr
13 Wacław Batorski 1945/46 - 1947/48
14 Edward Rollinger 1948/49
15 Jan Daca 1949/50
16 Salwator Mydlewski 1950/51 - 1959/60
17 Władysław Prymas 1960/61 - 1964/65
18 Antoni Jaszek 1965/66 - 1981/82
19 Tadeusz Czuba 1981/82 - 1989/90
20 Zenobia Zbiżek 1990/91 - 2001/02
21 Ewa Garbacz 2002/03 - 2006/07
22 Bożena Ćwiek 2007/08 - 2011/2012
23 Alicja Gąbka 2012/2013-

Patron

Serdecznie witamy na stronie Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim! Pamięć o tragicznym losie mieszkańców i ludziach, którym przyszło tu walczyć i ginąć jest wpisana w misję Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza. Imię to wiąże się z największym na ziemiach polskich bojem partyzanckim z okresu II wojny światowej...

Ziemia Janowska - tereny dawnej Ordynacji Zamojskiej leżące na pograniczu zaboru rosyjskiego i austriackiego noszą wiele śladów historii. Nieliczne ślady po I wojnie światowej i wszechobecne po II wiążą się ściśle z naszą szkołą. W czasie pierwszej - powstała, w czasie drugiej - musiała przejść do tajnego nauczania, a budynek szkoły stał się "siedzibą" wojska.
Ze względu na szczególne położenie tych terenów i duży kompleks leśny, stały się one terenem intensywnej działalności konspiracyjnej i partyzanckiej. Działały tu od początku wojny oddziały o różnych korzeniach ideowych: AK-owskie, NSZ-owskie, Bataliony Chłopskie w okolicznych wsiach. W 1943 r. we wsi Biała powstała pierwsza placówka lewicowej GL (późniejszej AL). Liczne akcje przeprowadzane przez podziemie zmusiły Niemców do przeniesienia w 1942 r. powiatu z Janowa do Kraśnika.

Sytuacja radykalnie zmieniła się wiosną w 1944 r. Zbliżał się front i Rosjanie rozbudowywali na jego bezpośrednim zapleczu swoje oddziały (zrzuty partyzantów radzieckich, broni, polskiej partyzantki komunistycznej). Działania partyzantów wiązały siły niemieckie, niszczyły sprzęt, siały zamieszanie, przerywały transporty kolejowe na front wschodni. Duża koncentracja oddziałów, których bazę stanowiły rozległe lasy janowskie, lipskie i biłgorajskie, musiała wywołać reakcję ze strony Niemców. Dowództwo hitlerowskie opracowało plan okrążenia i zniszczenia partyzantów pod kryptonimem "Sturmwind I".

Do przeprowadzenia akcji wyznaczono 2 dywizje rezerwowe: 154 (gen. F. Altricher), 174 (gen. F. Eberhard), 213 dywizję ochrony (gen. Goeschen). Oprócz tego samoloty bombowe i rozpoznawcze, pododdziały Wermachtu, policji, transportowe, łączności, zaopatrzenia, sanitarno-medyczne. Łącznie wg różnych szacunków od 25 do 30 tysięcy żołnierzy. Dywizjonom podporządkowane zostały również znajdujące się w ich rejonach operacyjnych posterunki policji, żandarmerii, służba leśna i kolejowa.

Zakładanym rezultatem operacji Sturmwind, obok likwidacji partyzantów i pacyfikacji objętego nią terenu, miało być zastraszenie społeczeństwa polskiego i demonstracja sił okupanta.

9 czerwca 1944 r. sztab dowodzącego akcją gen. Hoenicke przeniesiono do Sandomierza i wieczorem operacja weszła w fazę bezpośredniej realizacji. O niemieckich planach i ruchach wojsk donosił zarówno AL-owski, jak i AK-owski wywiad.

W okrążeniu znalazły się oddziały:

 • AL.-owskie (część I Brygady im. Ziemi Lubelskiej Ignacego Borkowskiego, Brygada im. Wandy Wasilewskiej Stanisława Szelesta);
 • mieszane (oddziały M. Kunickiego i Leona Kosmana);
 • radzieckie (N. Prokopiuka, W. Karasiowa, I. Jakowlewa, M. Nadielina, S. Sankowa, W. Czepigi, W. Pielicha, A. Zajczenki);
 • oddział NOW-AK "Ojca Jana" dowodzony przez "Konara" (Bolesław Usow).


Łącznie ok. 3000 partyzantów - i być może - ukrywający się w lesie i zdolni do walki mieszkańcy okolicznych wsi.

Mimo wielu konfliktów, do jakich dochodziło wcześniej między partyzantką polską a komunistyczną, nawiązywano wymianę (np. przewodnicy AK-owcy za radziecką broń). Kontakty te zaowocowały współpracą podczas bitwy na Porytowym Wzgórzu.Dowódcy zdecydowali się podjąć walkę w sprzyjającym terenie (pofałdowany, porośnięty starodrzewem, rzeczka Branew pozwalająca na zaopatrzenie w wodę). Koncentracja oddziałów zakończyła się 13 czerwca. Na czele zgrupowania stanął Nikołaj Prokopiuk. W urządzonej pod Szklarnią zasadzce na niemiecką kolumnę samochodową, w ręce partyzantów dostał się oficer niemiecki i ważne dokumenty operacyjne. Jeniec udzielił informacji dotyczących sił zaangażowanych w operację. W dokumentach znajdowała się również mapa topograficzna z zaznaczonymi jednostkami niemieckimi i kierunkami ich natarcia. Informacje o kolorach rakiet i białych płachtach, które niemiecka piechota miała wyłożyć przed sobą w razie pojawienia się własnych samolotów, została wykorzystana przez partyzantów w czasie bitwy dla zmylenia niemieckich pilotów.

Całą noc z 13 na 14 czerwca trwały intensywne przygotowania do walki; zajmowanie pozycji, patrole, przygotowanie stanowisk ogniowych. W godzinach rannych 14 czerwca rozpoczął się całodniowy bój. Jego początek S. Puchalski z oddziału "Konara" tak wspomina: "Wstawał pogodny, skąpany w płomieniach słońca dzień [...]. Na przekór naturze rozpoczął się potężnym hukiem eksplodujących w lesie pocisków artyleryjskich, wybuchem granatów, które echo starego lasu potęguje i zlewa w jeden potężny grzmot. Po zakończeniu przygotowania artyleryjskiego do ataku przeszła piechota niemiecka. Ponawiane i odpierane ataki, uzupełnione między 10.00 a 11.00 atakiem samolotów bombowych Ju-87, trwały z krótkimi przerwami do ok. godziny 22.00. W. Bowik wspomina: "Na pierwszej linii frontu wciąż ważyły się losy: żyć albo nie żyć. Szczególnie dzielnie spisywały się sanitariuszki niosące w każdej chwili rannym pomoc na pierwszej linii walki i zaopatrując partyzantów w amunicję już załadowanymi magazynkami. Stałe kursowanie sanitariuszek po linii frontu, pod kulami, ogromnie podtrzymywało na duchu walczących chłopców".

Mimo utrzymania pozycji zgrupowanie było, jak pisze N. Prokopiuk: "[...] u granic sił, dawał się już odczuć brak amunicji" Po naradzie zdecydowano o przebiciu się przez pierścień okrążenia - jeszcze tej samej nocy z taborem i rannymi. Wydzielono grupę szturmową i szykiem bojowym udano się w kierunku wsi Kiszki. Między 22.30 a 24.00 wycofano oddziały z pozycji i uformowano kolumnę. Po północy kolumna oddziałów ruszyła, opuszczając Wzgórza Porytowe. Przewodnikami byli znający teren partyzanci "Konara". Jeden z nich, A. Nowosad, tak zapamiętał przygotowania: "Do skrytego i cichego podejścia przez linie niemieckie wszyscy przygotowywaliśmy się starannie, pomimo straszliwego zmęczenia. Kto z nas miał błyszczące sprzączki lub inne metalowe przedmioty - osłaniał je [...]. Tak samo zabezpieczono uprząż u koni. Natomiast w wozach konnych nasmarowano osie kół smarem, owinięto obręcze kół szmatami. [...] Koniom podkutym owinięto szmatami podkowy wraz z kopytami. Niecierpliwe konie, mogące zdradzić się rżeniem, przesunięto na koniec kolumny". Marsz odbywał się w ciężkich warunkach, ale zgrupowanie, wykorzystując wcześniej rozpoznaną lukę w pierścieniu okrążenia, opuściło rejon pola bitwy. Dotarło do odległych o około 5 km wiosek Kiszki i Ujście. Skryte wyjście z okrążenia pozwoliło uniknąć dalszych strat w ludziach, umożliwiło odpoczynek, uporządkowanie oddziałów.

U Niemców wywołało to dezorientację. 15 czerwca dywizje niemieckie rozpoczęły atak w rejonie bitwy, napotykając na nikły opór kilkudziesięciu partyzantów z oddziałów Czepigi i Wasilenki.

Oddziały radzieckie i AL-owskie przebiły się w walkach do Puszczy Solskiej i walczyły z Niemcami w ramach akcji "Sturmwind II". Oddział "Konara" ukrył się na niewielkiej wysepce "Kruć" wśród bagien.

Wyjście z okrążenia i udany przemarsz do Puszczy Solskiej, podobnie jak bitwa nad Branwią, były dużym sukcesem partyzantów. Mimo niekorzystnego stosunku sił (1:10), zgrupowanie zachowało zwartość i gotowość bojową.

Według różnych danych poległo ok. 100 partyzantów, 70-200 zostało rannych. Późniejsze walki przyniosły dalsze straty w ludziach, również wśród ludności cywilnej. Straty niemieckie to ok. 2000 zabitych i rannych.

Hitlerowcy spalili między innymi wsie: Kiszki, Ujście, Szewce. Zniszczyli Flisy, zbombardowali Szklarnię. Mieszkańców rozstrzeliwano.Poległych w bitwie partyzantów przeniesiono w 1958 r. na wspólny cmentarz. W 24 zbiorowych mogiłach pochowano ok. 180 partyzantów. Pierwszy pomnik (czarny obelisk) przeniesiono w głąb lasu. Obecny został odsłonięty 16 czerwca 1974 r.. Zaprojektowany przez prof. Bronisława Chromego z Krakowa symbolizuje spieszących się do boju partyzantów w ogniu rozrywającego się pocisku. Jest wykonany z brązu i ma 3,5 m. wysokości.Nie dla wszystkich uczestników bitwy wojna zakończyła się w 1945 r.. Partyzanci z oddziału "Ojca Jana" zostali zmuszeni (jak wielu żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego) do wejścia ponownie w konspirację. Nowa komunistyczna władza pod dyktando NKWD dokonywała aresztowań, mordów, wywózek na Syberię. Uczestnik bitwy - Stanisław Puchalski (pseudonim "Kozak"), aresztowany w listopadzie 1945 r., był brutalnie przesłuchiwany w więzieniu i wywieziony do łagru Borowicze w obwodzie nowogrodzkim. Wielu więźniów zmarło po drodze, inni umierali od ciężkich warunków morderczej pracy i głodu. "Kozak" pisze, że zmarłych chowano nago i bez identyfikatorów, wrzucając do wspólnych dołów. Nieliczni wrócili i byli w PRL-u ludźmi drugiej kategorii. Nikt ich nie zapraszał na uroczystości rocznicowe. W publikacjach dotyczących bitwy na Porytowym Wzgórzu nie wolno było wspominać o ich walce. "Konar"(Bolesław Usow) kilkakrotnie aresztowany, wybroniony przez dowódców radzieckich (popadli przez to w niełaskę), zginął najechany w lesie przez wojskową ciężarówkę. Tragicznych przeżyć, lat ukrywania się, nic nie wymaże z ich pamięci. Żyją już tylko nieliczni. W 1991 r. w wolnej Polsce społeczeństwo naszej janowskiej ziemi zamknęło symbolicznie ten smutny rozdział historii. Obok pomnika ustawiono krzyż i kamień, na którym wyryte są słowa: "Krzyż, który pojednał ziemię z niebem, niech pojedna ludzi, którzy 14 VI 1944 r. na Porytowym Wzgórzu za sprawiedliwą bili się rzecz".

Czerwiec 2004 - Porytowe Wzgórze. Pierwszy z lewej Waldemar Górski "Walny", czwarta - Zofia Mizgalska "Słoneczko" i piąty - Bolesław Mendrala "Bolesław" - partyzanci oddziału NOW-AK "Ojca Jana"-"Konara"Nasza szkoła próbuje godnie podtrzymywać to trudne dziedzictwo. Pogłębiamy wiedzę o okolicznościach bitwy, o losach ludzi biorących w niej udział. Bierzemy udział w konkursach wiedzy o Polsce Walczącej, organizujemy rajdy na Porytowe Wzgórze, wieczornice poświęcone tym wydarzeniom. Szczególnym wydarzeniem w życiu szkoły są spotkania z ludźmi, którzy walcząc o wolność i niepodległość Ojczyzny narażali swoje życie.


Opracowała
Maria Krzosek

Kadra pedagogiczna

 • Dyrektor szkoły mgr Alicja Gąbka - język polski
 • Wicedyrektor szkoły mgr Beata Góra - język polski
 • mgr Bańka Józef - geografia, przedsiębiorczość
 • mgr Czaja Joanna - język polski
 • mgr Czapla Bożena - pedagog
 • mgr Dąbek Wojciech - wychowanie fizyczne
 • mgr Dycha Irena - przedsiębiorczość
 • mgr Fac Agnieszka - język angielski
 • mgr Gierczak Agnieszka - nauczyciel biblioteki
 • dr Głaz Alicja - historia, wiedza o społeczeństwie
 • mgr Grzyśnik Mariola -siostra - religia
 • mgr Hulak Beata - wychowanie fizyczne
 • mgr Hys Jolanta - biologia
 • mgr Hys-Mazur Marzena - biologia
 • mgr Jakubiec Piotr - chemia
 • mgr Jakubiec Marzena - język polski
 • mgr Janacz Andrzej - wychowanie fizyczne
 • mgr Janus Bożena - język rosyjski
 • mgr Janus Waldemar - fizyka
 • mgr Jonak Luiza - język niemiecki
 • mgr Kaproń Robert - wychowanie fizyczne
 • mgr Karczmarska Maria - język angielski
 • mgr Korga Anna - język polski
 • mgr Krasowska Elżbieta - chemia
 • mgr Krzosek Maria - historia
 • mgr Krzysztoń - Żytko Małgorzata - matematyka, technologia informacyjna
 • mgr Mazur Grzegorz - język francuski
 • mgr Michalczyk Małgorzata - język angielski
 • mgr Mrozowska Beata - język angielski
 • mgr Nafalski Cezary - edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Nita Bożena - język angielski
 • mgr Orzeł Włodzimierz - informatyka, technologia informacyjna
 • mgr Rachwalska-Kata Dorota - język polski
 • mgr Siczek Wiesława - matematyka
 • mgr Skiba Grażyna - wychowanie fizyczne
 • mgr Skrzypa Izabela - historia
 • mgr Sowa Zygmunt - matematyka
 • mgr Stafiej Jolanta - matematyka
 • mgr Surtel Violetta - fizyka
 • mgr Szyszkowska Wiesława - matematyka
 • mgr Tylus Elżbieta - religia
 • mgr Wąsek Izabela - nauczyciel biblioteki
 • mgr Wiechnik Dariusz - język niemiecki
 • mgr Wieleba Barbara - geografia, przedsiębiorczość
 • mgr Józef Wieleba - historia
 • mgr Wołoszyn Agnieszka - język angielski
 • mgr Wójtowicz Magdalena - język angielski

Osiągnięcia olimpiady i konkursy

 


Olimpiady

Nasi licealiści sięgają także po laury olimpiad przedmiotowych.

Lp.Rok szkolnyNazwa olimpiadyImię i nazwisko laureata lub finalistyZdobyty tytuł
1 2002/2003 Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Paweł Łukasz Laureat
2 2003/2004 Olimpiada "Losy Polaków na Wschodzie"" Mateusz Surma Finalista
3 2003/2004 Olimpiada Biologiczna Michał Krzysztoń Laureat
4 2003/2004 Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Sylwia Król Laureat
5 2004/2005 Olimpiada Wiedzy o UE Wojciech Chmiel Finalista
6 2004/2005 Olimpiada Teologii Katolickiej Barbara Tylus Finalistka
7 2004/2005 Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Sylwia Król Finalistka
8 2004/2005 Olimpiada Ekologiczna Magdalena Igras Finalistka
9 2005/2006 Olimpiada Historyczna Karol Czuryszkiewicz Finalista
10 2005/2006 Olimpiada Biologiczna Sylwia Król Finalistka
 11 2006/2007 Olimpiada Wiedzy o UE Krzysztof Kozak Finalista
12 2008/2009 Olimpiada Chemiczna Robert Pomorski Finalista
13 2009/2010 Olimpiada Filozoficzna Tomasz Kłusek Finalista
 14 2009/2010 Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Katarzyna Moskal Finalista
15 2010/2011 Olimpiada Filozoficzna Tomasz Kłusek Laureat
16 2010/2011 Olimpiada Chemiczna Łukasz Lachawiec Finalista
17 2010/2011 Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej Wioleta Bielecka Laureat
 18 2010/2011 Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Karol Wnuk Finalista
19 2011/2012 Olimpiada Chemiczna Oliwia Komada Finalista
20 2011/2012 Olimpiada Chemiczna Marcin Fusiara Finalista
21 2011/2012 Olimpiada Języka Francuskiego Weronika Sowa Laureat
22 2012/2013 Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki Magdalena Chmiel Finalista
23 2012/2013 Olimpiada Chemiczna Michał Rząd Finalista
24 2012/2013 XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Karol Wnuk Finalista
25 2013/2014 Olimpiada Chemiczna Agnieszka Grot Finalistka

 


 
STYPENDIA

Stypendia Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w wymienionych latach otrzymali następujący uczniowie:

Rok szkolnyImię i nazwiskoKlasa
1997/98 Michał Wronka II a
1998/99 Beata Flis IV b
1999/00 Michał Wronka IV a
2000/01 Paweł Paszko III b
2001/02 Edyta Drzazga IV b
2002/03 Michał Krzysztoń III b
2003/04 Paweł Łukasz IV a
2004/05 Magdalena Igras III a
2005/06 Karol Czuryszkiewicz II b
2006/07 Magdalena Krzysztoń II h
2007/08 Dominika Orzeł  
2008/09 Karolina Dąbek II b
2009/10 Karolina Dąbek III b
2010/2011 Adam Tur

III g

2011/2012 Arleta Kędra  
2012/2013 Michał Rząd III a
2013/2014 Dominika Gałus II b
2014/2015 Piotr Golec III f

 


  Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej w wymienionych latach otrzymali następujący uczniowie:

1. W roku szkolnym 20042005 za osiągnięcia naukowe- Michał Krzysztoń (IV b).

2. W roku szkolnym 2010/2011 za osiągniecia sportowe Cezary Osieł (I c).


 

Stypendium Starosty Powiatu Janowskiego otrzymali:

 • 2003/2004 - Marek Witek
 • 2004/2005 - Mateusz Surma
 • 2005/2006 - Sylwia Król
 • 2006/2007 - Barbara Tylus
 • 2007/2008 - Sebastian Waberski
 • 2008/2009 - Łukasz Traczyk, Robert Pomorski, Grzegorz Król, Joanna Łukasik, Tomasz Bucior
 • 2009/2010 - Joanna Łukasik i Tomasz Bucior, Mateusz Bielak, Anna Wróblewska, Arleta Kędra
 • 2010/2011 -  Tomasz Kłusek, Patrycja Wołoszyn, Mateusz Bielak, Marcin Fusiara, Angelika Kokoszka, Magdalena Kańkowska
 • 2011/2012 - Weronika Sowa, Karol Wnuk, Magdalena Kańkowska
 • 2012/2013 - Krystian Kierepka, Karol Wnuk, Cezary Osieł
 • 2013/2014 - Krystian Kierepka 3b, Agnieszka Łukasik 2d, Krzysztof Kiszka 3h (- od lutego 2014r.)
 • 2014/2015 - I semestr: Ewelina Galek 2c, Dominika Gałus 3b, Katarzyna Madras 2b, Paulina Słomka 3g, Michał Kowalik 3f, Izabela Kałuża 2a
   II semestr: Bartosz Kiszka 1a, Karolina Beata Góra 2a, Emilia Cudziło 1a, Katarzyna Madras 2b, Marlena Maksim 1g, Katarzyna Czarna 2c

 

W roku 2003 nagrodę Burmistrza Janowa Lubelskiego dla Najlepszego Sportowca otrzymała Dominika Wiśniewska (I a).


 

STYPENDIA MARSZAŁKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH

2008/2009 Karolina Dąbek kl IIb
  Monika Draguła  
2009/2010 Ewelina Szaja I g
  Wiktor Janik III g
  Paulina Molicka I c
  Karolina Dąbek III b
  Arleta Kędra
I i
  Mateusz Flis I h
  Przemysław Dycha Ih
  Marcin Fusiara I h
  Katarzyna Moskal
III a
  Jakub Wąsek I f
  Patrycja Staszowszka
I h
  Małgorzata Mazur
I e
2010/2011

Brodowska Monika

1g
  Czarny Paulina 1b
  Fac Monika 1f
  Fusiara Aneta 1f
  Fusiara Marcin 2h
  Jarzynka Sylwia
1a
  Kędra Arleta 2i
  Kienig   Sylwia 1f
  Kokoszka Angelika 1f
  Komada Oliwia 2h
  Rekiel Edyta
1a
  Sulowska Katarzyna 1f
  Wójcik Sylwia 1f

 


 

STYPENDIA MARSZAŁKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH ARTYSTYCZNIE

Rok szkolny 2009/2010 

Iga Czuba 1a

Karolina Gorczyca 2i

Karolina Dąbek 3b


 Stypendium im. Marii i Lecha Kaczyńskich

 

2014/2015 Magdalena Różańska  II F

 

Wyróżnienia

 

Liceum w ostatnich latach zdobyło dobrą pozycję w rankingach tworzonych przez prasę lokalną lub ogólnopolską. Na 412 szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących w województwie lubelskim, w tym na 171 liceów, nasza Szkoła uplasowała się następująco:

 

Rok

Tytuł gazety lub czasopismaKryteriumLokata
1999 (kwiecień) Tygodnik Zamoyski Najlepsze szkoły średnie w województwie lubelskim X
2004 (marzec) Newsweek Procent maturzystów przyjętych na studia (w województwie lubelskim) XXXVI
2006 (maj) Kurier Lubelski Najlepsze licea regionu V ranking o "Złotą Tarczę" XXV
2006 (lipiec) Dziennik Lubelski Wynik matury w regionie* XIV
2007 (styczeń) Rzeczpospolita Najlepsze szkoły w województwie (udział w olimpiadach) XIX

 

* Zdawalność egzaminu maturalnego 2006 roku w województwie lubelskim wynosiła 81,1%, w naszym Liceum - 90,56%.

 


 

Zastępstwa

.

Rekrutacja


 

Zasady rekrutacji do szkół publicznych ogłoszone przez Lubelskiego Kuratora Oświaty 

Plik do pobrania na stronie Kuratorium pod adresem:
http://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=6968 

OFERTA EDUKACYJNA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM.BOHATERÓW PORYTOWEGO WZGÓRZA W JANOWIE LUBELSKIM

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Klasa I a  przyrodnicza

Jeśli Twoją pasją jest biologia, lubisz doświadczenia chemiczne, zagadnienia związane z ekologią to klasa przyrodnicza jest dla Ciebie!

Po ukończeniu tej klasy możesz zostać studentem  uniwersytetu medycznego (medycyna, farmacja, stomatologia, rehabilitacja, kosmetologia i. t. p.), uniwersytetu przyrodniczego (weterynaria, ogrodnictwo, architektura krajobrazu i. t. p.), akademii wychowania fizycznego (fizjoterapia, wychowanie fizyczne) oraz innych kierunków przyrodniczych.

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: biologia, chemia.

Klasa I b prawniczo-społeczna

Pasjonujesz się historią, myślisz kreatywnie  i jesteś twórczy. Klasa prawnicza to wybór dla Ciebie!

Tu zostaniesz przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach  prawa i administracji, dziennikarstwa, socjologii, politologii , historii, studiów filologicznych oraz innych kierunków humanistycznych.

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski.

Klasa I c europejska

Jeżeli interesujesz się otaczającym światem, lubisz języki obce oraz chciałbyś być uczestnikiem wymiany zagranicznej, działać lokalnie i globalnie- wybierz właśnie tę klasę!

Tu zostaniesz przygotowany do podjęcia studiów na następujących kierunkach: europeistyka, politologia, dziennikarstwo, psychologia, geologia, geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, administracja publiczna i inne.

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: geografia, język angielski,wiedza o społeczeństwie.

 Klasa I d  biznesowa

 Jeśli jesteś otwarty na wyzwania nowoczesnego świata, interesują Cię mechanizmy gospodarki oraz zagadnienia dotyczące eksploatacji zasobów naturalnych w biznesie powinieneś wybrać właśnie tę klasę!

 Po ukończeniu zostaniesz przygotowany do studiów na kierunkach biznesowych( finanse i rachunkowość, rynki kapitałowe, gospodarka i administracja publiczna oraz zarządzanie i marketing) oraz uniwersyteckich (geologia, geodezja, turystyka i rekreacja, ochrona środowiska, stosunki międzynarodowe i. t. p.).

 Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: matematyka, geografia.

Klasa I e politechniczna

Jest to idealny wybór dla uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi. Jeśli cenisz twórcze i logiczne myślenie, interesujesz się naukami ścisłymi – przyjdź do klasy politechnicznej!

Absolwenci tej klasy podejmują studia na politechnikach( automatyka, robotyka, budownictwo, mechatronika, informatyka, architektura i inne techniczne), zostają studentami uniwersytetów na wydziałach nauk ścisłych i kierunkach ekonomicznych.

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: matematyka, chemia i fizyka język angielski.

Klasa I f informatyczna

Jeśli wiążesz swoją przyszłość z informatyką i technologiami IT , chciałbyś w przyszłości pisać programy komputerowe to  oferta tej klasy jest właśnie dla Ciebie!

Celem nauczycieli uczących w tej klasie jest przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach informatycznych politechnik lub  uniwersytetów. Umożliwi Ci to pracę jako: grafik komputerowy, administrator sieci, programista komputerowy i. t. p.

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: matematyka, informatyka.
 


 

Zasady rekrutacji kandydatów

do klasy pierwszej

Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza

 

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną na podstawie obowiązujących przepisów (rozporządzenie MENiS z 20.II.2004 i zasady rekrutacji Lubelskiego Kuratora Oświaty dla publicznych szkół województwa lubelskiego w roku szkolnym 2015/2016).
 2. W roku szkolnym 2014/2015 szkoła prowadzi nabór do następujących klas pierwszych:

Ia - klasa przyrodnicza – rozszerzenia: biologia i chemia;

Ib – klasa prawniczo - społeczna – rozszerzenia: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski;

Ic – klasa europejska – rozszerzenia: geografia i język angielski, wiedza o społeczeństwie;

Id – klasa biznesowa – rozszerzenia: matematyka, geografia;

Ie – klasa politechniczna – rozszerzenia: matematyka i język angielski;

            do wyboru chemia, fizyka.

If –  klasa informatyczna – rozszerzenia: matematyka i informatyka.

 

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, wybranego oddziału niezależnie od kryteriów.
 3. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych. W razie równej liczby tych punktów ostateczne ustalenie listy kandydatów przyjętych do szkoły należy do szkolnej komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej.
 4. Przy ustaleniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:

1)      oceny z języka polskiego i trzech wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w zależności od rozszerzenia programowego w danej klasie)

2)      osiągnięcia ucznia:

 1. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
 2. szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, tj.

-        uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół,

-        osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego,

3)      liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z przedmiotów, o których mowa         w  pkt 1 oraz za osiągnięcia, o których mowa w pkt 2,

4)       liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartą w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, przy czym liczba ta powinna być równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, o których mowa w   pkt 1 oraz za osiągnięcia ucznia, o których mowa w  pkt 2;

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

1)   100 punktów z egzaminu gimnazjalnego - wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w  skali procentowej dla zadań z zakresu:

 • z języka polskiego,
 • z matematyki,
 • z historii oraz wiedzy o społeczeństwie,
 • z przedmiotów przyrodniczych: chemia , fizyka ,biologia, geografia,
 • z języka obcego (poziom podstawowy)

będą mnożone przez 0,2 pkt.

2)   80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

 • 20 punktów – ocena: celujący,
 • 18 punktów – ocena: bardzo dobry,
 • 15 punktów – ocena: dobry,
 • 8 punktów – ocena: dostateczny,
 • 2 punkty – ocena: dopuszczający;

3)    20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:

 • 4 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
 • maksymalnie 10 punktów za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, zgodnie z załącznikiem nr 1(1 konkurs - 4 pkt. , 2 konkursy - 8 pkt., 3 i więcej - 10 pkt.),
 • maksymalnie 4 punkty (1 osiągnięcie - 2 pkt, 2 i więcej - 4 pkt.)  z poniżej wskazanych osiągnięć:

-        zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

-        zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

-        zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

 • 2 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum osiągnięć:

-         działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu - aktywna współpraca z   domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi lub

-        działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych lub

-        udział w projekcie /programie dydaktyczno-wychowawczym o zasięgu co najmniej wojewódzkim, realizowanym na terenie szkoły, potwierdzony osiągnięciami ucznia.

 1. O kolejności przyjęć kandydatów decyduje liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają w uporządkowaniu hierarchicznym:
 2.  sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 3.  kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 4.  kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 1. Wykaz konkursów przedmiotowych, za które będą przyznawane punkty w rekrutacji:

Konkursy organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, co w postępowaniu rekrutacyjnym wyczerpuje postanowienie § 8 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232 z późn.zm.)

KONKURSY  PRZEDMIOTOWE:

 • z języka polskiego
 • z języka angielskiego
 • z języka niemieckiego
 • z języka francuskiego
 • z języka rosyjskiego
 • z języka hiszpańskiego
 • z historii
 • z biologii
 • z geografii
 • z fizyki
 • z matematyki
 • z chemii
 • konkurs języka polskiego - krasomówczy –dotyczy tylko konkursów, które odbyły się do roku szkolnego 2012/2013

KONKURS TEMATYCZNY

 • konkurs ortograficzny

Konkursy organizowane przez Lubelskiego

Kuratora  Oświaty  na  mocy porozumienia

z innymi podmiotami.

KONKURSY  TEMATYCZNE:

 • „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
 • „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie

Polaków w latach 1914 – 1989”

 • „25 rocznica wyborów parlamentarnych  z czerwca 1989 r.”
 1. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji uczniów znajdują się na stronie internetowej Lubelskiego  Kuratorium Oświaty.
 2. Terminy składania dokumentów i postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego: 

L.p.

Czynności

Terminy

1.

Składanie wniosków przez kandydatów do klas pierwszych

18 maja 2015 r. od godz.8.00  –

  5 czerwca 2015 r. do godz. 15.00

2.

Możliwość dokonywania ewentualnych zmian w wyborze szkoły i oddziału.

 

od 19 czerwca 2015 r.  od godz. 8.00
  do 23 czerwca 2015 r.  do godz. 15.00

3.

Dostarczenie świadectw i zaświadczeń

o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

26 czerwca 2015 r. od godz. 10. 00 –

30 czerwca 2015r. do godz.12.00

4.

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifikowanych (zapoznanie się z wynikami naboru).

2 lipca 2015 r. do godz. 10. 00

5.

Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa             i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów.

2 lipca 2015 r. od godz. 10.00 -

3 lipca 2015 r. do godz. 13.00

6.

Publikacja list uczniów przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc.

6 lipca 2015 r. do godz. 10. 00

7.

Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami.

6 lipca 2015 r. od godz. 8.00 -

8 lipca 2015 r. do  godz. 12.00

8.

Publikacja list uczniów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej oraz liczby wolnych miejsc.

8 lipca 2015 r. od godz. 12. 00

 

XII.   Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły.

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał/ potwierdzona kopia)

3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

4. Skrócony odpis aktu urodzenia.

5. Dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie.

 


 

 

 

Absolwenci

Listy absolwentów z lat od 1946 do 2007 zostały opracowane przez: Małgorzatę Krzysztoń-Żytko, Józefa Łukasiewicza, Dorotę Rachwalską, Izabelę Zezulińską.
Prosimy o uwagi i pomoc w ustaleniu nazwisk wychowawców klas 

kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   Małgorzata Krzysztoń - Żytko  


Msza Św. i przemarsz do szkoły

90 lat - uroczystość na terenie budynku szkolnego


 

Zdjęcia z uroczystości obchodów 90 - lecia istnienia szkoły  zdjęcia do pobrania


Absolwenci 1946 - 1967

Absolwenci 1968 - 1980

Absolwenci 1981 - 1989

Absolwenci 1990 - 1995

Absolwenci 1996 - 2001

Absolwenci 2002 - 2007

Absolwenci 2008 - 2014


 

adres szkoły   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza

ul. Jana Pawła II nr. 1
23-300 Janów Lubelski
woj. lubelskie

Wykonanie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Patryk Wójcik, Mariusz Bożek 

Tuesday the 31st. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.