Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

99. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Drukuj
Utworzono: środa, 08, listopad 2017

 KALENDARIUM WYDARZEŃ 1918 r.

8 stycznia   

 • Orędzie prezydenta USA T. W. Wilsona, 13 punkt poświęcony sprawie polskiej.

29 sierpnia

 • Rząd Rosji Radzieckiej anulował traktaty rozbiorowe.

7 października

Rada Regencyjna ( organ władzy zwierzchniej Królestwa Polskiego) wydała odezwę „Do Narodu Polskiego”, proklamującą niepodległość Polski oraz informującą o zamiarze szybkiego powołania rządu i rozpisaniu wyborów do sejmu.

19 października

 • Powstanie Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego jako tymczasowej władzy zwierzchniej tego regionu.

23 października

 • Utworzenie rząd Józefa Świeżyńskiego.

27 października

 • Ustawą rządu Józefa Świeżyńskiego wprowadzono powszechny obowiązek służby wojskowej i rozpoczęto tworzenie regularnej armii polskiej

28 października

 • W Krakowie utworzona została Polska Komisja Likwidacyjna (PKL),  przejęła władzę w Galicji.
 • W Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, na czele którego stanął Ignacy Daszyński.

30 października

 • W Cieszynie Rada Narodowa proklamowała przynależność państwową do Polski.

1 listopada

Wojskowe ukraińskie rozpoczęły walkę zbrojną w celu opanowania Lwowa
 i okolic;  do obrony przystąpiły oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) oraz ochotnicy, w tym młodzież („orlęta lwowskie”).

10 listopada  

 • Na dworzec główny w Warszawie przybył Józef Piłsudski, zwolniony
  z więzienia w Magdeburgu.

11 listopada

 • Radę Regencyjna powołała Józefa Piłsudskiego na stanowisko Naczelnego Dowódcy Wojsk Polskich.
 • Tymczasowa Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu w wydanej odezwie opowiedziała się za przyłączeniem ziem b. zaboru pruskiego do jednoczącej się Polski.
 • Rozejm w Compiègne. Po podpisaniu przez delegację niemiecką warunków zawieszenia broni, przerwane zostały działania zbrojne, zakończyła się
   I wojna światowa.

13 listopada

 • Komitet Narodowy Polski w Paryżu, który był namiastką rządu polskiego na emigracji, został przez Francję uznany za rząd de facto, dzięki czemu formalnie znalazł się wśród uczestników zwycięskiej koalicji.

14 listopada

 • Rada Regencyjna przekazuje zwierzchnią władzę państwową Józefowi Piłsudskiemu, który powierzył misję tworzenia rządu Ignacemu Daszyńskiemu.

16 listopada

 • Józef Piłsudski wysłał telegram do państw zachodnich, w którym zawiadamiał o powstaniu niepodległej Polski, obejmującej wszystkie wyzwolone ziemie.

17 listopada

 • Dymisja rządu Ignacego Daszyńskiego.

18 listopada

 • Józef Piłsudski powołał pierwszy rząd Rzeczypospolitej Polskiej z premierem Jędrzejem Moraczewskim na czele.

21–22 listopada

 • W wyniku energicznych działań polskich oddziałów, które przybyły z odsieczą do Lwowa, wojska ukraińskie wycofały się z miasta.

22 listopada

Został zatwierdzony „Dekret o ustanowieniu najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej”. Józefa Piłsudski został Tymczasowym Naczelnikiem Państwa. Wybory do Sejmu zarządzono na 26 stycznia 1919 roku.
24 listopada

 • Tymczasowa Komisja Rządząca we Lwowie (władza administracyjna Małopolski Wschodniej) podporządkowała się rządowi Jędrzeja Moraczewskiego.

3–5 grudnia

 • Sejm Dzielnicowy w Poznaniu uznał władzę Naczelnej Rady Ludowej jako polskiej reprezentacji na terenie Poznańskiego.

26 grudnia

Do Poznania przybył Ignacy Jan Paderewski (kompozytor, działacz niepodległościowy i polityk).

27 grudnia

Wybuch powstania w Wielkopolsce.

Opracowała: Izabela Wąsek

 

 

 

 

Prowadzenie:
Małgorzata Krzysztoń-Żytko

Irena Dycha

Saturday the 15th. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.