Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

Nominacja do Wyróżnienia Antek Roku 2018

Drukuj
Utworzono: środa, 06, czerwiec 2018

Obchody Jubileuszu 100 lecia istnienia LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim to dokonanie, które zasługuje na miano Wydarzenia Roku i wyróżnienia w plebiscycie Antek Roku 2017/2018

Przedsięwzięcie to charakteryzuje szeroki zasięg ( w Polsce i poza jej granicami), współpraca przy jego realizacji z licznymi instytucjami: kulturalnymi, naukowymi, rządowymi oraz różnorodność i rozpiętość czasowa prowadzonych działań.

Poniżej przedstawiono w porządku chronologicznym ważniejsze dokonania realizowane pod wspólnym hasłem Jubileuszu 100 lecia LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza a mające pozytywny wydźwięk zarówno w środowisku lokalnym jak i poza nim.

 1. 100 ZDJĘĆ NA 100 LECIE SZKOŁY – cotygodniowa akcja trwająca cały rok poprzedzający jubileusz a polegająca na umieszczaniu na stronie internetowej szkoły  i w mediach społecznościowych zdjęć z różnych lat istnienia placówki. Dzięki akcjii zainteresowaniu nią odbiorców szkoła i Muzeum Regionalne wzbogaciły się o liczne nowe zbiory fotografii.
 2. WYWIADY ZE ZNANYMI ABSOLWENTAMI – kolejne działanie poprzedzające jubileusz.  To wspomnienia i rozmowy przeprowadzone z wybranymi absolwentami naszej szkoły, którzy dzięki swoim zdolnościom i pracowitości osiągnęli znaczące sukcesy na niwie naukowej, społecznej czy politycznej.
 3. KONFERENCJA NAUKOWA „SZKOLNICTWO, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE NA TERENIE POWIATU JANOWSKIEGO ORAZ ICH WPŁYW NA LOKALNE SPOŁECZEŃSTWO I KULTURĘ” – przeprowadzona 07.04.2017r. w jedenastu sekcjach ( każda po kilka wystąpień) a wspierana przez Komitet Naukowy doktorów i profesorów wyższych uczelni z Lublina, Rzeszowa, Olsztyna, Krakowa, Poznania i Warszawy. Konferencja została objęta honorowymi patronatami ważniejszych instytucji rządowychi kościelnych oraz patronatami medialnymi.
 4. KONKURS „ZŁÓŻ ŻYCZENIA JUBILATCE” – skierowany do uczniów szkoły. Materiały w formie posterów, filmów i zdjęć zostały po konkursie wykorzystane do działań promocyjnych i reklamowych.
 5. KONKURS „ZAPISANE W KADRZE I PAMIĘCI” – działanie zadedykowane klasom, które do wybranych starych fotografii szkolnych stworzyły współczesne aranżacje. Wystawa przygotowanych prac jest nadal dostępna do oglądania w sali 102
 6. POLONEZ – taniec dedykowany szkole w 100 lecie jej istnienia, uroczyście odtańczony przez przedstawicieli wszystkich klas liceum na rynku miasta.
 7. „OPOWIEŚĆ O MINIONYM STULECIU” – wydawnictwo książkowe zawierające kalendarium życia szkoły, informacje o patronie, wspomnienia nauczycieli absolwentów, spis dyrektorów i pracowników szkoły, spis absolwentów (roczniki od 1917 do 2017), opis funkcjonowania szkoły dzisiaj. Książka wraz z wydaniem specjalnym okolicznościowej gazety „100 lat historii, 100 lat tradycji” zostały wręczone wszystkim zaproszonym na obchody jubileuszu gościom.
 8. Odwiedzenie 12.10.2018r. przez społeczność szkolną GROBÓW NAUCZYCIELI na Janowskim Cmentarzu, zapalenie zniczy, czas na refleksję i zadumę, budzenie świadomości łączącej kolejne pokolenia historii.
 9. PRZEMARSZ ulicami miasta społeczności szkolnej, absolwentów oraz zaprzyjaźnionych szkół i instytucji ze sztandarami do Kolegiaty Janowskiej przy dźwiękach muzyki Olek Orkiestry.
 10. UROCZYSTE MSZE ŚWIĘTE odprawione pierwszego i drugiego dnia obchodów jubileuszowych z koncelebrą księży, którzy pobierali naukę w LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza.
 11. PAMIĄTKOWE ZDJĘCIE przed budynkiem szkoły pierwszego i drugiego dnia trwania jubileuszu. Wydarzenie to udokumentowało spotkanie wielu pokoleń absolwentówi nauczycieli z różnych części Polski, Europy a nawet świata.
 12. GALA JUBILEUSZOWA – przygotowana przez uczniów i absolwentów(!) szkoły, uroczystość, będąca wizytówką talentów artystycznych, kartą historii i dniem dzisiejszym liceum.
 13. TABLICA PAMIĄTKOWA odsłonięta 13.10.2018r., w gmachu liceum a stanowiąca świadectwo dokonań i roli jaką  od 100 lat pełni szkoła w środowisku lokalnym i poza nim.
 14. BANKIET dla absolwentów i pracowników szkoły, nieformalne spotkania po latach, okazja do wspomnień i refleksji.
 15. KAWIARENKI zainicjowane w murach liceum, spotkania w szkolnych ławkach uczniów, absolwentów i pracowników szkoły, kolejna okazja do wspomnień i odwiedzin.
 16. ABSOLWENCI ABSOLWENTOM – uroczysty koncert zadedykowany absolwentom szkoły. Repertuar został w całości oparty na występach talentów muzycznych: wokalnych i instrumentalnych dawnych uczniów liceum. Bogaty program zawierał prezentacje muzyki rozrywkowej, operowej i poważnej, aranżacje znanych utworówi propozycje własnej twórczości występujących - na stałe, zawodowo związanych z muzyką.
 17. WYSTAWA JUBILEUSZOWA przygotowana przez Muzeum Regionalne powstała w oparciu o dokumenty i zdjęcia ze zbiorów muzeum oraz zdjęcia archiwalne absolwentów, dotycząca Dziejów Gimnazjum i Liceum w Janowie Lubelskim dostępna na korytarzach szkoły dla mieszkańców miasta i zainteresowanych do końca 2017r.
 18. WYSTAWA „Z WALIZKĄ OBWIĄZANĄ WARKOCZEM” artystki Zenony Cyplik – Olejniczak – absolwentki szkoły, udostępniona przez Muzeum Regionalne.

Z podejmowanych działań prowadzone były relacje w mediach (prasie, telewizji, mediach społecznościowych), odbywały się wywiady, spisywane były sprawozdania, realizowane były transmisje na żywo lub w formie programów z opracowaniem.

Wszystkie te zapisy są dzisiaj dokumentem podejmowanych dokonań i kolejną kartą w najnowszej historii szkoły i miasta. Na niej również zapisały się patronujące całemu przedsięwzięciu: najważniejsze instytucje państwowe, kościelne, społeczne i lokalne oraz sponsorzy, bez których wsparcia realizacja całego nominowanego wydarzenia nie byłaby możliwa na tak wysokim poziomie.

Prowadzenie:
Małgorzata Krzysztoń-Żytko

Irena Dycha

Thursday the 17th. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.