Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE JUBILEUSZOWEGO ROKU SZKOLNEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BOHATERÓW PORYTOWEGO WZGÓRZA

Drukuj
Utworzono: piątek, 22, czerwiec 2018

 Rok szkolny 2017/2018 to kolejny rok wytężonej pracy zarówno nauczycieli, jak i uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim . Nasza młodzież wypracowała wysoką średnią ocen, na którą składa się aż 98 świadectw z wyróżnieniem, co stanowi 35% wszystkich świadectw. O wysokim poziomie nauczania placówki świadczy również aktywność uczniów  w dziedzinie konkursowej- nasi uczniowie to laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Liceum  ogólnokształcące to z założenia wszechstronne kształcenie pozwalające kontynuować naukę na wielu kierunkach uczelni wyższych. Tak jest również w przypadku  Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim,które może pochwalić się sukcesami w olimpiadach i konkursach z każdego nauczanego w szkole przedmiotu.Kończący się dzisiaj rok szkolny przyniósł nam  sukcesy w wielu dziedzinach-zarównoz przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych jak i ścisłych. Odnieśliśmy  także wiele sukcesów sportowych.

Wśród naszych uczniów są zdobywcy zaszczytnych tytułów  -  laureaci.:

64 Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, Olimpiady Znajomości Afryki, Olimpiady Teologii Katolickiej, Olimpiady Wiedzy o Świecie Współczesnym, PodkarpackiegoKonkursu Matematycznego, Wojewódzkiego Konkursu Literackiego„Kajet”, Mistrzostw w tenisie stołowym.

 

Oprócz wymienionych wyżej olimpiad i konkursów o najwyższej randze, nasi uczniowie wzięli udział w ponad 50 innych  konkursach  osiągając imponujące wyniki.

Osiągnięcia testają się powoli tradycją szkoły, a wyjazdy na nowe olimpiady i konkursy,  świadczą

 o tym , iż poziom nauczania w szkole stale wzrasta.

      Imponujące wyniki szkoły w nauczaniu skłaniają nas do poszukiwania innowacyjnych form pracy oraz wychodzenia poza standard nauczania szkoły średniej. Dlatego tez w jubileuszowym roku szkolnym Dyrektor Wiesława Dyjach podpisała cztery umowy patronackie z uczelniami wyższymi. Objęcie patronatem szkoły średniej przez uczelnie wyższe wiąże się z szeregiem wspólnych działań edukacyjnych i przedsięwzięć, które pozwolą wzbogacić warsztat pracy nauczycieli a także stworzą lepsze warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów.

W nadchodzącym roku szkolnym opiekę patronacką nad wszystkimi klasami pierwszymi sprawować będą: Wydział Chemii Politechniki Warszawskiej, Politechnika Lubelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Wydział Leśny  Szkoły Głównej  Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W ramach tej współpracy zaplanowano liczne wyjazdy na uczelnie, wspólne projekty i obozy edukacyjne oraz prace badawcze  prowadzone przez pracowników uczelni oraz przedstawicieli studenckich kół naukowych .

       Opieka patronacka  uczelni  to wyróżnienie dla naszej szkoły, a dla uczniów  pierwszy etap przygotowań do kontynuowania procesu edukacji na studiach wyższych.

Dzięki wymienionym osiągnięciom nasza szkoła staje się placówką o nowoczesnym spojrzeniu na edukację i  może podejmować wyzwania stojące przed współczesnym społeczeństwem.

     Dyrektor szkoły, Wiesława Dyjach , wręczając dyplomy, nagrody i świadectwa z wyróżnieniem młodzieży, podsumowała miesiące wytężonej pracy kierując do wszystkich słowa: „To był piękny rok-rok jubileuszu stulecia istnienia naszej szkoły, rok wielu sukcesów. Wzruszaliśmy się podczas  koncertu absolwentów, czuliśmy dumę odbierając gratulacje od przedstawicieli różnych instytucji, cieszyliśmy się widząc znajome twarze, słysząc wspomnienia ludzi,dla których nasze liceum jest czym więcej niż tylko szkołą .

Dlatego z tym większą przyjemnością i nieskrywanym wzruszeniem chciałabym  poinformować, iż  Jubileusz Stulecia istnienia naszej szkoły uznany został za Wydarzenie Roku w plebiscycie Antek Roku”

Wyróżnienie to jest pięknym zamknięciem roku jubileuszowego i pokazuje wartość tradycji naszej szkoły oraz jej kulturotwórczą funkcję, jaką pełni dla miasta od początków swego istnienia.

Jest to nasz wspólny sukces, dlatego jako dyrektor szkoły serdecznie zapraszam na ceremonię wręczenia statuetki-w niedzielę podczas Dni Janowa w Parku Misztalec około godz.19.”

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego, na które przybyli m.in. ks. dziekan dr Jacek Staszak, przedstawiciele Rady Rodziców -pan Stanisław Mazur oraz pani Lucyna Oleszko,Pani Dyrektor wręczyła także w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego  podziękowania dla nauczycieli, którzy podjęli się sprawowania opieki dydaktycznej nad stypendystami programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018”. Listy odebrali : pani Marzena Hys-Mazur, pani Barbara Wieleba, pan Piotr Jakubiec oraz pan Jarosław Widomski.

 Podczas uroczystości mogliśmy usłyszeć fragmenty montażu słowno-muzycznego , który 10 czerwca uświetnił zorganizowaną przez Starostę Powiatu Janowskiego uroczystość rocznicową na Porytowym Wzgórzu. Akademię przygotowali reprezentanci klas I i II pod kierunkiem pani Joanny Czai oraz pani Alicji Głaz.

Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor skierowała do wszystkich życzenia:

„U progu wakacji życzę Wam –drodzy nauczyciele i uczniowie- zasłużonego wypoczynku, pięknych chwil na łonie natury oraz wspomnień, które ocalą najpiękniejsze momenty lata. Pamiętajcie o bezpieczeństwie podczas wakacji i zabierzcie ze sobą w podróż najlepszego przyjaciela, jakim jest dobra książka”.

Dorota Rachwalska - Kata

Prowadzenie:
Małgorzata Krzysztoń-Żytko

Irena Dycha

Wednesday the 21st. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.