Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

MATURZYŚCI!!!

Drukuj
Utworzono: sobota, 30, czerwiec 2018

  

Ogłoszenie wyników maturalnych nastąpi w dniu 3 lipca 2018r.

W tym dniu można będzie odbierać świadectwa dojrzałości z aneksami lub informacje o wynikach.

Świadectwa będą wydawane  w salach 207 (kl. A B C D) i 208 (kl. E F G)  od godz. 9.00 do godz. 14.30.

W terminie późniejszym będzie można je odbierać w sekretariacie szkoły.
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli absolwent nie będzie mógł odebrać świadectwa sam, może je odebrać w jego imieniu pisemnie upoważniona osoba.   

Nie udzielamy informacji o wynikach egzaminu maturalnego telefonicznie !!!

WAŻNE !!! 
Absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego, jeżeli przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym i nie zdał tylko jednego egzaminu (próg zdawalności 30%), oraz przystąpił do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym i nie został mu on unieważniony (wynik z tego egzaminu nie ma wpływu na zdanie matury). 
Jeżeli absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego, musi złożyć w sekretariacie szkoły pisemne oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego nie później niż dnia 10 lipca (wtorek). Po stosowny druk  można się  zgłosić do sekretariatu lub wydrukować ze strony OKE (zał. 7a_N)
Pisemne egzaminy poprawkowe odbędą się w dniu 21 sierpnia 2018 r. o godzinie 9.00. 

 

 

Prowadzenie:
Małgorzata Krzysztoń-Żytko

Irena Dycha

Wednesday the 21st. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.