Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

Ogłoszenie Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wykazu lokalu przeznaczonego do wynajmu

Drukuj
Utworzono: niedziela, 09, grudzień 2012

Ogłoszenie

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wykazu lokalu przeznaczonego do wynajmu

Dyrektor LiceumOgólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim działając na podst. art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm./ informuje, iż posiada do wynajmu lokal położony w budynku szkoły – Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim ul. Jana Pawła II 1

 

Ogłoszenie

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie wykazu lokalu przeznaczonego do wynajmu

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim działając na podst. art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm./ informuje, iż posiada do wynajmu lokal położony w budynku szkoły – Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim ul. Jana Pawła II nr 1

Oznaczenie lokalu

Powierzchnia lokalu

Opis lokalu

Przeznaczenie lokalu

Termin zagospodarowania lokalu

Wysokość opłat z tytułu najmu lokalu

Lokal w budynku szkoły przy ul. Jana Pawła II nr 1 w Janowie Lubelskim

120 m2

Lokal położony w piwnicach budynku szkoły

Sklepik szkolny/barek gastronomi-czny

01.01.2012r. -31.12.2015r.

Czynsz – 900zł/m-c, ryczałt za wywóz nieczystości 200zł/m-c,

energia elektryczna i woda zgodnie z odczytem liczników

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Termin do złożenia wniosku

Do 5 dnia każdego miesiąca

Za energię elektryczną wg obowiązują-cych stawek za 1 kWh, za wodę wg stawek za 1m³ wody – zgodnie z odczytem licznika energii i wodomierza

21 dni -

od 29.11.2012 do 19.12.2012

Prowadzenie:
Małgorzata Krzysztoń-Żytko

Irena Dycha

Thursday the 21st. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.