Ryngraf

Drukuj
Kategoria: Uncategorised
Utworzono: piątek, 24, październik 2014 Opublikowano Super User

 

          Link do Listu Intencyjnego o współpracy: [kliknij]

 


 

 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza będzie współpracować z Wojskową Akademią Techniczną

Janowskie liceum jako 61. szkoła ponadgimnazjalna w Polsce, 29 września br., podpisało list intencyjny o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie. Porozumienie zawarli przedstawiciele zarządu Powiatu Janowskiego na czele ze starostą Jerzym Bieleckim i wicestarostą Bartoszem Piechem oraz Alicją Gąbką - dyrektorem janowskiego LO, WAT natomiast reprezentował rektor Akademii - gen.bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk.

Umowa jest pokłosiem kilkuletniej, systematycznej współpracy Liceum z Akademią, m.in. w ramach projektu unijnego - „Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca!”. Co jest istotą tego projektu? Szeroko pojęta promocja i wpieranie nauk ścisłych poprzez budowanie innowacyjnych i ściśle związanych ze sobą programów nauczania. To wszystko po to, aby stworzyć nowoczesne, przyjazne środowisko dla ucznia i rozbudzić w nim wyobraźnię i pasję do nauki. W projekcie uczestniczą uczniowie dwóch klas trzecich, którzy realizują rozszerzenia z matematyki, fizyki oraz biologii i chemii, w oparciu o autorskie programy nauczania WAT. Warto dodać, iż nauczyciele prowadzący koła zainteresowań opracowali różnokierunkowe programy tych kół.

Jakie szanse stwarza współpraca, co może zyskać janowskie LO dzięki porozumieniu? - Ma to duży wpływ na poszerzenie oferty edukacyjnej, uatrakcyjnienie formy przekazywania treści, możliwości rozwoju zdolności i zainteresowań technicznych uczniów. Ponadto, uczelnia cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów ze względu na ofertę edukacyjną, renomę i prestiż wśród szkół wyższych oraz perspektywę zatrudnienia po jej ukończeniu - mówi dyrektor Alicja Gąbka, wyraźnie doceniając znaczenie tejże współpracy.

W ramach umowy Akademia zobowiązała się m.in. do prowadzenia zajęć pokazowych przez nauczycieli akademickich oraz udzielania konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w Liceum i szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie Janowskim. Liceum z kolei zobowiązało się do współudziału w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów i studentów (olimpiady, festiwale nauki, dni otwarte, itp.). Powiat zaś zapewnił, iż będzie tworzył warunki organizacyjne i wspierał Liceum w działaniach zmierzających do realizacji rozwoju współpracy z WAT.

Nadmieńmy, iż za kontakt z uczelnią odpowiada Bożena Czapla - szkolny pedagog. Od paru lat, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży organizowane są wyjazdy na Dni Otwarte WAT, to zaś umożliwia uczniom zapoznanie się z ofertą edukacyjną oraz bazą lokalową Akademii. Coraz więcej uczniów, biorąc pod uwagę perspektywę zatrudnienia, jak i również jakość kształcenia, myśli o studiowaniu na tej uczelni.

LINK NA STRONĘ UCZELNI www.wat.edu.pl

PISZĄ O NAS :-) http://www.wat.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1240:patronacka-wi&catid=61:aktualnoci&Itemid=321

Tekst; foto: Edyta Sołtys


 

 

 

 

 

Monday the 19th. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.